Persondata

OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos:
Seest Foto CVR nr: 29898197

Som følge af din aftale med Fotografen Seest Foto accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:
1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

 1. Generelt
  Gennem din aftale med Fotografen Seest Foto indsamles der personoplysninger om dig.
  Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet gældende lovgivning).
  Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.
 2. Personoplysninger
  2.1 Hvad er personoplysninger?
  Fotografen Seest Foto beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller tid til fotografering (navn og telefonnummer). Når du kommer i studiet udfylder du et kontaktark med oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv, samt en dato og underskrift, at du er indforstået med vores retningslinjer. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt, at vi kan finde frem til de produkter/billeder du tidligere har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system eller fysisk i aflåst skab.

.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger gemmer vi i vores IT-system så vi kan finde frem til de produkter/billeder du tidligere har købt af os.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Fotografen Seest Foto. Ved ophør som kunde hos Fotografen Seest Foto vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Fotografen Seest Foto.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.
Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Fotografen Seest Foto (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som kunde hos Fotografen Seest Foto ret til at få Fotografen Seest Foto´s bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Fotografen Seest Foto. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Fotografen Seest Foto uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Fotografen Seest Foto uden unødig forsinkelse, hvis Fotografen Seest Foto ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt Fotografen Seest Foto i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Fotografen Seest Foto IT-system eller fysisk i aflåst skab.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 1. Kontakt
  Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Fotografen Seest Foto, skal du rette henvendelse til Karsten Harders butikkens indehaver på tlf. 2584 7344 eller ved brev til adressen Seest Foto, Låsbygade 25, 6000 Kolding eller fysisk fremmøde på adressen, der korresponderes ikke på mail. .

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Fotografen Seest Foto´s behandling af dine personoplysninger kan dette ske til
Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Share on Facebook